หนึ่งในไทย ยิ่งใหญ่ในสยาม ต้องวัดสระลงเรือ ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี   

l5Mh9o.jpg [650x361px] ฝากรูป

zdpFNC.jpg [515x166px] ฝากรูป

        

พระครูเวฬุกาญจนวรรณ
เจ้าอาวาสวัดสระลงเรือ

Hosting Thanks: THAIHOSTWEB.COM


พิธียกองค์พระสมเด็จโต : https://www.facebook.com/photo.php?v=546644275361723


ขอเชิญร่วมสร้างสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรฺหมฺรํงสี) องค์ใหญ่ที่สุดในโลก
ขอเชิญร่วมสร้างสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรฺหมฺรํงสี) ...
 

อ่านต่อ...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจองมีดตัดหวาย
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจองมีดตัดหวาย ราคาเล่มละ 5,0...
 

อ่านต่อ...


   
สถานที่สำคัญภายในวัด สิ่งสำคัญภายในวัด ประมวลภาพกิจกรรม
เมืองสวรรค์ ภายในอุโบสถ เมืองนรก ด้านล่างอุโบสถ บริเวณรอบๆ วัด
   
Powered by GrandRurk Information Technology