หนึ่งในไทย ยิ่งใหญ่ในสยาม ต้องวัดสระลงเรือ ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี   


พระครูเวฬุกาญจนวรรณ
เจ้าอาวาสวัดสระลงเรืองานประจำปี 2563
28 ต.ค. - 1 พ.ย.
ประเพณีลอยกระทงเปิดแล้ววันนี้ เรือสุพรรณหงส์ และนมัสการ พระราหู
เปิดแล้ววันนี้ ที่วัดสระโรงเรือ .. ขอเชิญเที่ยวชม ...
 

อ่านต่อ...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจองมีดตัดหวาย
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจองมีดตัดหวาย ราคาเล่มละ 5,0...
 

อ่านต่อ...


   
สถานที่สำคัญภายในวัด สิ่งสำคัญภายในวัด ประมวลภาพกิจกรรม
เมืองสวรรค์ ภายในอุโบสถ เมืองนรก ด้านล่างอุโบสถ บริเวณรอบๆ วัด
   
Powered by GrandRurk Information Technology